ČEZMEJNO SODELOVANJE V OKVIRU PROJEKTA CROSSCARE

Novice

ČEZMEJNO SODELOVANJE V OKVIRU PROJEKTA CROSSCARE

FVG Veneto in Slovenija - podpis čezmejnega protokola o skupnem modelu oskrbe oseb, starejših od 65 let. 15. maja bodo v Notranjih Goricah predstavljeni končni rezultati projekta, v okviru programa sodelovanja Interreg VA Italija-Slovenija 2014 2020.

NOTRANJE GORICE (SLOVENIJA) – 15. maja ob 10. uri je v Centru starejših Notranje Gorice (DEOS, celostna oskrba starostnikov, d. o. o.) (Slovenija) predviden zaključni dogodek s predstavitvijo rezultatov projekta CrossCare, katerega cilj je čezmejni celostni pristop pri oskrbi starejših. Srečanja se bodo udeležili vsi partnerji iz Furlanije Julijske krajine, Veneta in Slovenije, ki nadaljujejo s podpisom čezmejnem sporazuma, katerega namen je krepitev čezmejnega institucionalnega sodelovanja  s pomočjo modela za celostno in posamezniku prilagojeno obravnavo.

Pod vodstvom socialne zadruge Itaca (vodilni partner) CrossCare v Italiji izkorišča dragoceno partnerstvo Asp Itis iz Trsta, doma starejših Giuseppe Francescon iz Portogruara, deželo Furlanijo Julijsko krajino – Centralni direktorat za zdravje, socialne politike in invalidnost, Regijo Veneto – Direkcijo za socialne storitve, Zdravstveno podjetje št. 5, Lokalno enoto za zdravje Socialna enota št. 4 Vzhodni Veneto, mesto Sacile in socialne službe v občinah Livenza Cansiglio Cavallo; v Sloveniji Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria, DEOS, celostna oskrba starostnikov, d. o. o., Inštituta RS za socialno varstvo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za zdravje in Zdravstvenega doma Koper.

Projekt se je začel oktobra 2017, ko je bila najprej izvedena analiza sistemov socialnega varstva v Evropi, s posebnim poudarkom na tistih, ki so v veljavi v Furlaniji - Julijski krajini, Benečiji in Sloveniji. Glede na raziskavo je partnerstvo razvilo skupni čezmejni model za integrirano in prilagojeno oskrbo starejših, ki je bil naknadno testiran v okviru Gernotoloških cnetrov, in sicer v Trstu, Portogruaru, Sacilu, Kopru ter v petih domovih, ki sodijo pod okrilje družbe Deos.

Testiranje je potekalo 6 mesecev, sodelovalo je 93 starejših oseb, s katerimi je bil izdelan individualni načrt oskrbe. Slednji je omogočil aktivacijo obstoječih virov pomoči ter omogočil posameznikom, da lahko ostanejo dlje časa v domači oskrbi.

Metodologija modela je temeljila na konceptu terapevtskega loka in na skupni strategiji, ki so jo razvili sodelujoči partnerji, z uporabo večdimenzionalne predstavitve potreb v različnih obdobjih testiranja in pripadajočo polarno shemo. Polarna shema je poudarila uporabnost in učinkovitost modela, ki omogoča natančno analizo pričakovanih rezultatov in stalno posodabljanje individualnih načrtov.

CrossCare je prav tako izredno pripomogel k razvoju strokovnih veščin vključenega osebja, saj se je skupnih izobraževalnih tečajev udeležilo 500 zaposlenih in pridobilo ključna znanja iz področja Validacije, metode Gentlecare ter bazalne stimulacije.

Na podlagi doseženih rezultatov testiranja je nastal čezmejni protokol, katerega cilj je uvedba novega modela oskrbe starejših. Protokol bodo v naslednjih dneh podpisali vsi partnerji ter pridruženi partnerji. Projekt Crosscare je nastal prav z razlogom iskanja in razvoja skupnih rešitev na področju staranja prebivalstva, predvsem s povezovanjem storitev, ki že obstajajo v skupno perspektivo poudarjanja aktivnega staranja in preprečevanja institucionalizacije.

Tools