Aktivnost 7 TRETAMARA

Novice

DS3.1 - IZVAJANJE - SPLOŠNIH PODATKOV / Aktivnost /ATT7: Pilotni ukrepi za podporo biotski raznovrstnosti, ki se bodo ponovili na različnih območjih, kar bo povečalo čezmejno sodelovanje tudi v smislu ohranjanja vrst in habitatov, ki so še vedno malo znani. Projekt TRETAMARA si prizadeva spodbuditi zavedanje o pomembnosti biokonstruktorskih vrst, kot je sredozemska kamena korala, in preizkusiti tehnike obnove naravnega okolja. V ta namen na Morski biološki postaji v Piranu (Nacionalni inštitut za biologijo) poteka poskus spremljanja rasti majhnih kolonij te vrste koral. Za ugotavljanje rasti koralitov raziskovalci trenutno uporabljajo metodo barvanja z alizarinom.

Slika 1: Umetne strukture, ki služijo kot nosilci za kolonije koral uporabljenih v poskusu (slika: Domen Trkov).
Domen_Trkov_1.JPG

Slika 2: Merjenje velikosti kolonij kamenih koral (slika: Domen Trkov).
Domen_Trkov_2.JPG

Slika 3: Barvanje kolonij koral z barvilom Alizarin (slika: Domen Trkov).
Domen_Trkov_3.JPG

Tools