Aktivnosti na projektu DIVA - DS 3.1

Novice

Univerza IUAV iz Benetk izvaja usklajevalne aktivnosti, povezane z delovnim sklopom 3.1. "Ustvarjalne industrije in kulturni izvajalci za podporo čezmejnih inovacij in rasti: model sodelovanja". Te vključujejo:
• Izvedbo pilotnih intervjujev, za predhodno odkrivanje potreb uporabnikov s posvetovanji, swot analizo, tematskimi delavnicami.
• Znanstvena srečanja z različnimi partnerji, ki sodelujejo v treh regijah, za razvoj sledenja intervjujev na terenu in digitalnega vprašalnika AAT.
• Znanstvena srečanja z različnimi partnerji, vključenimi v treh regijah, za razvoj pristopa k intervjujem na terenu in digitalnega vprašalnika AAT.
• Splošno usklajevanje dejavnosti teritorialnih partnerjev, vključenih v delovni sklop, in sodelovanje v debatah.
• Sodelovanje v zaključnih predstavitvah drugih evropskih projektov Interreg (ProjectChIMERA, CulturalCreativeCluster, COCREATE.EU), da se izkoristijo njihovi rezultati, kot predvideva projekt DIVA.
• Izdelava prvega osnutka modela čezmejnega sodelovanja DIVA, ki predstavlja temelj za kasnejše strukturiranje vozlišč.

Tools