Ciljni razpis za standardne projekte št. 7/2019 – objava seznama upravičenih in neupravičenih projektov

Novice

V skladu s poglavjem 5.2 ciljnega razpisa za standardne projekte št. 07/2019 Odbor za spremljanje programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 je dne 28. maja 2019 potrdil seznam upravičenih in neupravičenih projektov predloženih v okviru navedenega razpisa, ki objavljamo v prilogi.

Valutazione_ammissibilita_Ocena_upravicenosti_BANDO7_1B.pdf
( 98 bytov, published on 4 Junij, 2019 - 16:24 )
Valutazione_ammissibilita_Ocena_upravicenosti_BANDO7_3-6D.pdf
( 71 bytov, published on 4 Junij, 2019 - 16:24 )
Valutazione_ammissibilita_Ocena_upravicenosti_BANDO7_3-6F.pdf
( 70 bytov, published on 4 Junij, 2019 - 16:24 )
Valutazione_ammissibilita_Ocena_upravicenosti_BANDO7_11_CTEETSpdf.pdf
( 72 bytov, published on 4 Junij, 2019 - 16:24 )
Tools