CONA: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBNOVO RAZBREMENILNIKOV VZDOLŽ POTOKA KOREN V ITALIJI

Novice

Irisacqua S.r.l. je v okviru projekta CONA izdelal projektno dokumentacijo za razbremenitev in prestrukturiranje prelivnih odtokov vzdolž potoka Koren. Goriško komunalno-kanalizacijsko omrežje mešanega tipa je opremljeno s 34 odtočnimi kanali za poplave ali prelive, od katerih 16 odtokov ločuje vode, tako da v kanalizacijski kolektor "del Corno" dovajajo tekočo meteorno vodo. Z rekonstruacijo razbremenilnikov, ki je bila predvidena v idejni zasnovi, se bodo zmanjšali vplivi in izpusti v okolje.

 

V okviru izvedbe projekta so se izvedla naslednja dela na posameznih razbremenilnikih:

  1. sprejetje zanesljivih in učinkovitih tehnologij, ki zagotavljajo delovanje v kritičnih vremenskih in podnebnih razmerah;
  2. uporaba nadzornih tehnologij in spremljanje njihovega delovanja v skladu s sistemi Irisacqua S.r.l. (tudi za odtočne kanale dodeljene Občini Gorica);
  3. zmanjšanje porabe energije in prednostna uporaba obnovljivih virov energije;
  4. ureditev dostopa za vzdrževalce v vseh meteoroloških in podnebnih razmerah;
  5. olajšanje vzdrževanja del v obratovanju.
Tools