CONA: REKONSTRUKCIJA RAZBREMENILNIKOV OB ZAŠČITENEM OBMOČJU NATURA 2000

Novice

Irisacqua S.r.l. je v okviru projekta CONA izvedla projektne posege za prilagoditev in zavarovanje štirih razbremenilnikov na območju občine Tržič.

Dela so obsegala rekonstrukcijo razbremenilnikov, z namenom zmanjšanja in nadzora izpustov v površinske vode. Iztočne kanale so opremili z napravami za čiščenje in obvod.

Glavne dosežene cilje je mogoče povzeti na naslednji način: na ravni načrtovanja so bili v okviru projekta razviti dokumenti, ki vsebujejo indikacije za prilagoditev izpustov, namestitev vremenskih postaj in opreme, pa tudi ponovno naturalizacijo potoka Koren, ki se izvaja s prestrukturiranjem. Rekonstrukcija razbremenilnikov bo imela neposreden vpliv na porečje reke Soče in na naravni rezervat »Isola della Cona«.

Hkrati bodo procesi, ki so predvideli prilagoditev in zavarovanje štirih prelivov v Monfalconu vplivali na neposredno zmanjšanje okoljskega pritiska na zavarovano območje otoka Cona, osrčja naravnega rezervata, kar bo zagotovilo ekološko stanje vodnega ekosistema in varovanje biotske raznovrstnosti za zagotovitev trajnostnega razvoja in napredka.

Pobuda predstavlja pomembno priložnost za nadaljevanje skupnega načrtovanja, s posebnim poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z vodnimi viri, z namenom preprečevanja okoljskih in ekoloških tveganj, tako da se nadaljnja pozornost nameni razširjanju in objavi izvedenih dejavnosti.

Končana dela na razbremenilniku na ulici BoschettiKončana dela na razbremenilniku na ulici Boschetti
Slika 10.jpg
( 371 bytov, published on 21 Oktober, 2020 - 13:10 )
Tools