CONA: SCADA SISTEM ZA CENTRALNO ČISTILNO NAPRAVO NOVA GORICA

Novice

Zaposleni v družbi Vodovodi in kanalizacija d.d. so skupaj z dijaki in mentorji iz Šolskega centra Nova Gorica razvili, postavili in povezali več meteoroloških postaj v sistem prikazovanja in upravljanja podatkov. Pod  nazivom delovnega sklopa Razvoj, implementacija in vzdrževanje meteoroloških postaj« smo  nadgradili in vzpostavili sprotno zajemanje in spremljanje podatkov sistemu na SCADI Centralne čistilne naprave Nova Gorica, ki prikazuje podatke s stanjem vremenskih postaj (količina padavin), razbremenilnikov ZBDV K, RVV G, RVV K, RVV EF, RVV CD, RVV B, RVV RJ3 in RVV 8 ter zadrževalnega bazena in črpališča ZBDV Erjavčeva (količina razbremenjene vode). Na osnovi prejetih podatkov se oblikujejo navodila, kako pripraviti čistilno napravo na povečan dotok odpadne vode (prvi padavinski val).

Poleg postavitve meteoroloških postaj z aplikacijo zajema podatkov smo dodatno izvedli še Razširitev CNS sistema za upravljanje in zadrževanje prvega padavinskega vala v Koren in podatke povezali na sistem vremenskih postaj.

Dela, ki so bila izvedena v tem sklopu pomenijo razširitev centralnega nadzornega sistema in zajemajo nove podatke na centralnem nadzornem sistemu uporabnika Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., ki so mu v dodatno pomoč pri upravljanju mešanega kanalizacijskega omrežja in Centralne čistilne naprave.

Tools