Delavnica- Finančno upravljanje sofinanciranih projektov

Novice

Delavnice za finančno upravljanje sofinanciranih projektov Interreg V-A Italija-Slovenija, ki se je odvijala 17. septembra 2019 v Auditoriumu A. Comelli v Vidmu, se je udeležilo nad 100 udeležencev.

Uvod je predstavila odbornica za finance Dežele Furlanije Julijske-krajine Barbara Zilli, pooblaščena za Program INTERREG Italija-Slovenija v teku izvajanja. Poudarila je pomen sodelovanja med bližnjimi ozemlji s ciljem izboljšanja kakovosti življenja prebivalcev in zagotavljanja konkretnih rešitev v okviru mobilnosti in skupnih storitev.

Odbor za Upravljanje je uvedel posege na dnevnem redu delavnice, namenjeni predvsem partnerjem sofinanciranih projektov, Skupni Sekretariat pa je predstavil spletni sistem za poročanje, navodila in operativne nasvete za ustrezno finančno poročanje.

Prisotnih veliko predstavnikov strateških projektov, ki bodo prvič uporabili spletni sistem za poročanje.

Veliko vprašanj s strani upravičencev, na katera so odgovorili predavatelji in predstavniki italijanske in slovenske Prvostopenjske kontrole, tudi prisotni na dogodku.

Za dodatne informacije > glej video posnetek spletnega sistema za poročanje

 

Tools