DIVA HUB Arctur Huture Space, kot prostor za ustvarjanje multimedijskih predstav

Novice

Arctur Huture Space, Hi-Tech enota DIVA HUB Slovenija, ponuja sodobno opremo in kreativen prostor kjer lahko umetniki izražajo občutke in mnenja skozi ustvarjanje.

Lep primer je multimedijska plesno gledališka predstava mladih goriških umetnic z naslovom »NISEM DEKLE NITI ŽENSKA«, ki je bila 24. junija uprizorjena v prostorih Arctur Huture Space-a.

Namen projekta »NISEM DEKLE NITI ŽENSKA« je raziskati uprizoritvene potenciale, ki jih nastopajoče nosijo kot umetnice v danem prostoru in času. Gre za raziskovanje in ustvarjanje novih potencialov izraznosti s pomočjo kreativne uporabe medijev in digitalne estetike, s ciljem ustvariti multimedijsko plesno gledališko predstavo. Mlade skuša spodbuditi, da o stiskah spregovorijo skozi ustvarjalnost in jih spodbuja k udeleževanju kulturnih dogodkov. Ozavešča gledalce o problemu mladih umetnic in umetnikov v trenutni situaciji v katero nas je potisnil COVID-19 in ponuja primer ustvarjanja priložnosti za nove premike in razmišljanja. 

Arctur Huture Space_predstavaArctur Huture Space_predstava
IMG_20210624_171439.jpg
( 3 byti, published on 24 Junij, 2021 - 20:19 )
Arctur Huture Space_predstavaArctur Huture Space_predstava
IMG_20210624_174727.jpg
( 3 byti, published on 24 Junij, 2021 - 20:19 )
Arctur Huture Space_predstavaArctur Huture Space_predstava
IMG_20210624_174401.jpg
( 3 byti, published on 24 Junij, 2021 - 20:19 )
Arctur Huture Space_predstavaArctur Huture Space_predstava
IMG_20210624_172202.jpg
( 3 byti, published on 24 Junij, 2021 - 20:19 )
letakletak
NISEM DEKLE NITI ŽENSKA.pdf
( 333 bytov, published on 24 Junij, 2021 - 20:19 )
Tools