Drugi partnerski sestanek v okviru projekta WASTE DESIGN v Izoli (4. marec 2022)

Novice

Partnerji, ki sodelujemo v projektu Waste design (Občina Postojna kot vodilni partner, Komunala Izola, IUAV, Isontina Ambiente), smo se v Izoli srečali na drugem partnerskem sestanku, katerega namen je bila izmenjava informacij o izvedenih in načrtovanih projektnih aktivnostih. Srečanje, s pomembnimi vsebinskimi poudarki, je potrdilo koristnost projektnih aktivnosti, usmerjenih k rabi inovativnih zelenih tehnologij za zbiranje komunalnih odpadkov in spodbujanje recikliranja

Gostitelj tokratnega srečanja je bila Komunala Izola, njen direktor Denis Bele je zbrane uvodoma nagovoril: »Veseli me, da smo člani tega projekta in partnerstva. Projekt nam ugaja, ker potrjuje točno tisto, kar je del poslanstva našega podjetja. Aktivnosti, ki jih izvajamo in razvijamo v okviru projekta so bile v naših načrtih, zato nas veseli priložnost, da lahko to uresničimo skupaj, v projektu, z nepovratnimi sredstvi in izkušnjami ostalih. Sinergija projekta je pomembna dodana vrednost in tudi priložnost. Verjamem namreč, da se bomo iz tega projekta veliko naučili in tudi ostalim partnerjem ponudili pomembne informacije in znanja ter dobre prakse za uspešne nadaljnje razvojne aktivnosti na področju ravnanja z odpadki.«

Partnerski sestanek je bil priložnost za ogled dobrih praks (Center uporabnih predmetov in podzemni ekološki otok v Izoli) ter temeljito razpravo o projektnih aktivnostih ter vsebinah. Med drugim je bilo na srečanju izpostavljeno:

  • informacije o projektnih aktivnostih (poročanje, komunikacijske aktivnosti)
  • predelava gradbenih odpadkov v nov gradbeni material in izdelke
  • pobuda za identifikacijo/lociranje predelovalnih obratov, materialov za reciklažo
  • predstavitev investicij in ogled dobre prakse
  • namera o vzpostavitvi zbirnega centra in centra za ponovno uporabo
  • razvoj pametnih smetnjakov za večstanovanjske stavbe (sledenje praznjenja smeti s kodo)
  • problematika omejujoče zakonodaje na tem področju

Aktualnim informacijam o projektu lahko sledite na Facebooku in Instagramu.

1.png
( 1 byte, published on 10 Marec, 2022 - 08:50 )
1646404623662.jpg
( 1 byte, published on 10 Marec, 2022 - 08:50 )
1646403357145.jpg
( 2 byta, published on 10 Marec, 2022 - 08:50 )
1646403357172.jpg
( 2 byta, published on 10 Marec, 2022 - 08:50 )
AgendaAgenda
AGENDA-2nd PP WASTE DESIGN - IZOLA.pdf
( 620 bytov, published on 10 Marec, 2022 - 09:05 )
Tools