EUREGIONSWEEK 2020: OBIŠČITE NAŠO VIRTUALNO STOJNICO "GREEN CONNECTIONS"

Novice

Program Interreg VA Italija-Slovenija je prisoten na Euregionsweek 2020 v virtualni obliki, ne samo z delavnico, ampak tudi z virtualno stojnico "Interreg Italy-Slovenia Green Connections", ki bo predstavil ukrepe in rezultate programa in nekaterih njegovih projektov CAP&COM, ki so skupaj sodelovali pri spodbujanju rasti in trajnostnega razvoja programskega območja za bolj zeleno Evropo

Če želite obiskati našo virtualno stojnico, kliknite naslednjo povezavo: https://euregionsweek2020-interactiveplan.tw.events/cohesion-and-cooperation/77-interreg-italy-slovenia-green-connections

Tools