EUROPEAN WEEK OF REGIONS AND CITIES: Interreg Italija-Slovenija v prvi vrsti, za bolj zeleno Evropo

Novice

9. oktobra 2019 je v Bruslju potekala delavnica “Interreg Italy-Slovenia CAP&COM pilot actions to foster a greener Europe”, ki jo je, kot vsako leto, organizirala Program Interreg Italija- Slovenija v okviru Evropskega tedna regij in mest (European Week of Regions and Cities).

 V okviru tega dogodka so organizatorji sprejeli več kot 9000 udeležencev, ki so lahko v okviru tega dogodka, lahko sodelovali, od 7 do 9 oktobra,v več kot 300 dejavnostih, katerih: delavnice, konference, razstave, seminari in sestanki. 

Tega dogodka se je Program Interreg Italija-Slovenija udeležil, da bi lahko razpravili na različne teme, kot so: rast in zaposlenost, izvajanje kohezijskih politik ter pomen upravne politike na regionalnih in lokalnih ravneh.

V ta namen delitve na evropski ravni je potekala delavnica  “Interreg Italy-Slovenia CAP&COM pilot actions to foster a greener Europe”. 

Delavnico je predstavila regionalna svetovalka za finance, Barbara Zilli, ki je poudarila, kako je ponosna za priznanje, ki je zbrala našo deželo kot "best practice" za izvajane projekte z namenom zmanjšanje onesnaževanja in dokazuje pozornost, ki jo ima uprava FJK  k učinkovanju sredstev s pomočjo inovativni modeli kapitalizacije in komunikacije.

Delavnica se je zaključila z intervencijo organa upravljanja Interreg Italija-Slovenija, osredotočena na čezmejno sodelovanje pri izvajanju strategij in  načrtov za zmanjšanje emisij ogljika, s pogledom na prihodnost za novo programiranje 2021-2027.

 

 

Tools