FORTIS: Študija izvedljivosti čezmejnih povezav pomorskega potniškega prometa med Italijo in Slovenijo

Novice

V okviru projekta FORTIS je Občina Koper v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani (Fakulteta za pomorstvo in promet) izvedla študijo izvedljivosti z naslovom »Čezmejne povezave pomorskega potniškega prometa med Italijo in Slovenijo«.
Strokovnjaki so preučili izvedljivost vzpostavitve čezmejne pomorske povezave med Slovenijo in Italijo, natančneje med Koprom in Trstom, pri čemer so opredelili več ciljev:  

  • analiza obstoječe mreže in organizacije javnega potniškega prometa na obeh območjih; 
  • preverjanje obstoječih študij o čezmejnih povezavah javnega potniškega prometa med Slovenijo in Italijo; 
  • analiza potreb lokalnega prebivalstva v zvezi s čezmejno pomorsko povezavo s Trstom; 
  • izbira ustrezne ladje za nadgradnjo linije Koper-Trst, izračun prelomne točke v primeru vzpostavitve pomorske povezave med Koprom in Trstom.  

Študija je razkrila tudi potrebo po zagotovitvi večje trajnosti za vse vrste prometa in široke izbire trajnostnih alternativ v multimodalnem prometu ter dejanske spodbude za prehod v zeleno gospodarstvo.  
 

Tools