INFORMACIJA GLEDE KONČNE ODLOČBE SOP (Strateška okoljska presoja) za PROGRAM SODELOVANJA INTERREG VI-A ITALIJA SLOVENIJA 2021-2027

Novice

V skladu s 17. členom zakonodajnega odloka št. 152/2006 sporočamo zaključek procesa SOP za program sodelovanja Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027.

Dokumenti - Okoljsko poročilo, Okoljska deklaracija, Odgovori na pripombe za scoping in Strateška presoja (VINCA) - ki so bili revidirani na podlagi obrazloženih mnenj SOP, so na voljo na uradni spletni strani programa v razdelku "Postopek SOP – Končne izjave – junij 2022" na naslednji povezavi, shranjeni pa so tudi na sedežu Organa upravljanja v Trstu, ulica del Lavatoio 1.

Tools