INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020: objavljeni javni razpisi st. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11 ETS za predložitev standardnih projektov

Novice

Objavljeni javni razpisi st. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11 ETS za predložitev standardnih projektov. Objavljen v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (BUR) dne 15. junija 2016, številka 24 (v italijanskem jeziku).

Tools