ISONZO-SOČA Kako bo izgledala nova čezmejna kolesarska steza med Novo Gorico in Gorico? 3. sklop

Novice

Projekt Isonzo-Soča vključuje 4 infrastruktune posege, med katerimi dva sklopa predvidevata izgradnjo kolesarskih poti, ki bodo skupaj tvorile kolesarsko in sprehajalno mrežo med tremi občinami EZTS GO.

Tretji sklop zajema infrastrukturne ukrepe za postavitev kolesarske in pešpoti ob meji. Celoten odsek kolesarske  in pešpoti bo dolg 3,5 kilometra in bo od bodoče brvi čez Sočo pri solkanskem kajak centru, potekal po ulici Pot na Breg, ulici degli Scogli, čez solkansko polje do bivšega mejnega prehoda v Solkanu in se nato nadaljeval po travniku vzdolž Kolodvorske poti do Erjavčeve ulice. Na zelenem območju ob Kolodvorski poti bo kolesarska in pešpot izdelana s posebnega utrjenega granulata s fluorescentnim posipom, ki ga bojo spremljala umetniška svetlobna telesa z namenom osvetlitve ozelenitev in mejnih kamnov.

Na spodnjih slikah lahko dobite vpogled v projektno dokumentacijo omenjenega odseka bodoče čezmejne kolesarske steze med bivšim mejnim prehodom v Solkanu in Erjavčevo ulico.

LOTTO 3_01_0.JPG  LOTTO 3_02_0.JPG

LOTTO 3_03_0.JPG  LOTTO 3_04_0.JPG

Tools