ISONZO-SOČA: Otvoritev rekreacijskega parka, ki ga je EZTS GO izvedel v sklopu projekta Isonzo-Soča

Novice

ŠEMPETER - VRTOJBA, 07.11.2019. Danes je v Vrtojbi potekala otvoritev rekreacijskega parka, ki ga je EZTS GO izvedel v sklopu projekta Isonzo-Soča, financiranega iz Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Rekreacijski park na skupni površini 1.255 kvadratnih metrov zajema parkirišča za bivalnike z vsemi potrebnimi storitvami, postaje za priklop na električno in vodovodno omrežje ter postaje za izlivanje tekočih odpadkov. Na voljo je osem parkirnih mest za bivalnike in 18 parkirnih mest za avtomobile, namenjene obiskovalcem bližnjih kolesarskih poti. V rekreacijskem parku so na voljo tudi klopi in mize za piknike.

Gre za prvega od štirih sklopov del pri tem projektu, v okviru katerega je predvidena tudi izgradnja čezmejne mreže kolesarskih in pešpoti na območju občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba, in sicer vzdolž reke Soče in ob državni meji od Solkana do Šempetra in Vrtojbe. EZTS GO je za dela pripravil javni razpis v Sloveniji po slovenskih predpisih, kar je tudi prvi primer, da je italijanska oseba javnega prava nastopila kot naročnik v Sloveniji. Skupna vrednost del, ki jih je izvedel samostojni podjetnik Erik Sever v sodelovanju s samostojnim podjetnikom Zoranom Batističem, znaša 390.000,00 evrov brez DDV-ja.

Svečani otvoritvi rekreacijskega parka so prisostvovali predsednik EZTS GO Matej Arčon, župan Občine Šempeter-Vrtojba Milan Turk, župan Občine Gorica Rodolfo Ziberna in podžupan Mestne občine Nova Gorica Simon Rosič.

01.jpg
( 4 byti, published on 7 November, 2019 - 21:19 )
04.jpg
( 422 bytov, published on 7 November, 2019 - 21:19 )
05.jpg
( 405 bytov, published on 7 November, 2019 - 21:19 )
11.jpg
( 332 bytov, published on 7 November, 2019 - 21:19 )
12.jpg
( 320 bytov, published on 7 November, 2019 - 21:19 )
IMG_20191107_150827.jpg
( 5 bytov, published on 7 November, 2019 - 21:19 )
rid 2.jpg
( 5 bytov, published on 7 November, 2019 - 21:19 )
Tools