Javno posvetovanje o skladih EU na področju kohezije

Novice

V naslednjih mesecih bo Evropska komisija pripravila celovite predloge naslednje generacije finančnih programov za večletni finančni okvir oz. večletni proračun EU za obdobje po letu 2020.

Predlogi Komisije bodo pripravljeni tako, da bodo EU omogočali narediti kar največ na področjih, ki so najpomembnejša in na katerih lahko doseže več kot posamezne države članice. Zato je treba skrbno analizirati ukrepe, ki so se dobro obnesli v preteklosti, in opredeliti, kaj bi bilo mogoče izboljšati v prihodnosti. To posvetovanje je sestavni del tega procesa. Z njim želimo zbrati mnenja vseh zainteresiranih strani o tem, kako čim bolje izkoristiti vsak evro iz proračuna EU.

Komisija je nedavno začela več spletnih javnih posvetovanj, da bi zbrali mnenja vseh zainteresiranih deležnikov o tem, kako čim bolje izkoristiti proračun EU in bojo prispevali k pripravi predlogov, ki bodo določili prednostne naloge za naložbe, kjer so ukrepi potrebni.

Organ upravljanja Programa Interreg V-A Italija-Slovenija sodeluje pri upravljanju kohezijske politike, podpira to pobudo in zato vabi vse državljane in deležnike na programskem območju in območju EU, da bi sodelovali pri javnem posvetovanju z odgovori na spletnem vprašalniku (dostopen v vseh jezikih EU) do 8. marca in s tem delili vaša mnenja.

Tools