Konferenza projektov s področja zdravstva v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija

Novice

V sredo, 16. oktobra 2019, je potekala na Univerzi  na Primorskem - Fakulteta za vede o zdravju v Izoli, Skupna konferenca projektov medinstitucionalnega sodelovanja na področju zdravstva, ki so jo organizirali projektni partnerji projektov:  INTEGRA, MEMORI-net, CrossCare in SALUTE-ZDRAVSTVO ter  Slovenska info točka.

Projektno partnerji so predstavili kako lahko učinkovito medinstitucionalno sodelovanje in doseženi rezultati projektov s področja zdravstvene ter socialne oskrbe prispevajo k dvigu kakovost življenja čezmejnega prebivalstva in tudi širše.

Konference se je udeležil tudi predstavnik DG SANTE, Evropske komisije pristojne za zdravstvo in zdravo prehrano, g. Balazs Lengyel, ki je predstavil aktivnosti EK in pravne podlage  s področja čezmejne zdravstvene oskrbe.

V okviru dogodka je potekala tudi  okrogla miza na kateri so predstavniki različnih vladnih, nevladnih, stanovskih in projektno-partnerskih organizacij izpostavili svoje izkušnje in poglede na vprašanja, povezana s tematiko posameznih projektov, ki so bili predstavljeni na konferenci.

 

brosura stanjel_2_10.pdf
( 4 byti, published on 18 Oktober, 2019 - 12:12 )
Tools