Letni dogodek Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014 – 2020

Novice

Letni dogodek Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020

 

12. 6. je v Štanjelu potekal osrednji letni dogodek Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020 z naslovom Koristi medinstitucionalnega sodelovanja za čezmejni prostor Dogodek je organizirala Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v sodelovanju z Organom upravljanja in Skupnim sekretariatom Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine. Za razliko od lani, ko je bil dogodek namenjen mreženju projektnih partnerjev vseh programskih tematskih ciljev, je tokrat potekal prvi programski komunikacijsko kapitalizacijski (CAP &COM) dogodek. Projektna partnerstva, ki izvajajo projekte s področja kulturne dediščine in zdravstva so predstavila koristi sodelovanja za čezmejni prostor. Projektni partnerji so izmenjali izkušnje in prakse pri premagovanju ovir pri prenosu rezultatov projektov v vsakodnevno življenje oz. v razvojne politike. Udeležencem srečanja so bile predstavljene dobre prakse optimiziranja in doseganja sinergij rezultatov v okviru transnacionalnega Programa MED.

 

Dogodek je gostila Regionalna pisarna v Štanjelu, dislocirana enota SVRK, ki nastopa v vlogi Slovenske info točke Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020. Slovenska info točka v okviru programa sodelovanja med Slovenijo in Italijo opravlja informativne in svetovalne naloge na slovenskem ozemlju ter izvaja komunikacijske aktivnosti v tesnem sodelovanju s Skupnim sekretariatom v Trstu.

Dogodka se je udeležilo 90 predstavnikov različnih slovenskih in italijanskih institucij, ki sodelujejo v čezmejnih projektih.  Dogovorili so se, da bodo izvedli nekatere skupne aktivnosti, s ciljem večje uporabnosti doseženih rezultatov za širše območje.