Logotip projekta CrossCare je uradno odobren!

Novice

https://itacaineurope.coopsoc.it/wp-content/uploads/2017/07/CROSS_RGB-300x146.jpg

Upravni organ Programa Interreg V-A Slovenija-Italija je uradno odobril logotip projekta CrossCare in smernice za oblikovanje celostne podobe.

V skladu s komunikacijsko strategijo Programa je cilj projektnega logotipa povečati prepoznavnost sredstev in projektov Interreg v programskem območju ter uradno in edino veljavno različico znamke financiranega projekta.

Logotip projekta CrossCare je sestavljen iz naslednjih temeljnih elementov:

  • tip logotipa Interreg;
  • ime Programa;
  • zastava EU;
  • oznaka EU;
  • akronim financiranega projekta;
  • ikona prednostne osi 4 Programa: okrepiti zmogljivosti čezmejnega institucionalnega sodelovanja.

V skladu s smernicami za oblikovanje celostne podobe se bo logotip projekta uporabljalo tako za spletne kot nespletne projektne komunikacije. To je ključni korak za zagotovitev visoke ravni prepoznavnosti in usklajene celostne podobe v čezmejnem projektnem območju.

Tools