Na konferenci WALKofPEACE okrepili čezmejno sodelovanje na področju trajnostnega razvoja dediščine prve svetovne vojne

Novice

26. novembra 2019 je na Mestni občini Nova Gorica potekala čezmejna konferenca strateškega projekta WALKofPEACE v organizaciji Posoškega razvojnega centra in Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju«. Predavali so slovenski in italijanski strokovnjaki s področij dediščine prve svetovne vojne, turizma in razvoja regij. Prvo leto projektnega sodelovanja je zaznamovano zlasti z raziskovalnim delom, aktivnostmi urejanja trase Poti miru, razvojem skupne znamke Walk of Peace in naložbami v dediščino prve svetovne vojne.

Konferenca prispeva k širitvi znanja o razvoju znamke Pot miru kot pohodniške poti ter evropske pobude Walk of Peace za povezanost vseh bojišč prve svetovne vojne. Prinaša možnosti za povezovanje in spodbujanje skupnih čezmejnih aktivnosti med različnimi interesnimi skupinami z namenom dolgoročnega ohranjanja, raziskovanja in predstavitve dediščine prve svetovne vojne.

Na konferenci je prisostvovalo več kot sto slovenskih in italijanskih udeležencev iz številnih inštitucij in organizacij s področij turizma, kulture ter raziskovanja in ohranjanja dediščine, župani in predstavniki občin ter partnerji projekta. Konferenco je odprl dr. Klemen Miklavič, župan Mestne občine Nova Gorica, ter v nagovoru poudaril spoštovanje preteklosti vojne in pomembnost vrednote miru, ki jo danes gradimo preko občinskih in državnih meja. Pozdravne nagovore so prisostvovali še mag. Almira Pirih, direktorica Posoškega razvojnega centra, mag. Petra Culetto, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Diego Bernardis iz Deželnega sveta Furlanije Julijske krajine, Bruno Bertero, direktor marketinga deželne agencije za razvoj turizma PromoturismoFVG, Giulio Bodon iz Direkcije za kulturo in šport Dežele Veneto ter Fabrizio Oreti, odbornik za kulturo in turizem v Občini Gorica. Konference se je udeležil tudi generalni konzul Italije Giuseppe D’Agosto.

Direktorica Posoškega razvojnega centra mag. Almira Pirih je kot vodilni partner projekta predstavila realizirane aktivnosti in predvidene rezultate. Poleg urejanja in valoriziranja trase v programskem območju, je bilo v prvem letu projektnega sodelovanja opravljenih več študijsko-raziskovalnih del, ki bodo pomembno vplivala na rezultate projekta. Aktivnosti so tekle tudi na področju upravljavskega načrta Poti miru in priročnika o uporabi znamke Walk of Peace. Izpostavila je zlasti naložbe v ohranjanje, nadgradnjo in ureditev dediščine prve svetovne vojne, saj slednje predstavljajo največji del financiranja v sklopu projekta WALKofPEACE. V sodelovanju z občinami Tolmin, Kobarid in Bovec skrbi Posoški razvojni center za največje naložbe. Kmalu bo zaključena obnova spominske cerkvice Sv. Duha v Javorci, v pripravi pa so investicije na Nemški kostnici, vojaški kapeli Bes in Trdnjavi Kluže. V Kobaridu bo postavljen razstavni paviljon z obnovljenim starodobnim gasilskim vozilom iz prve svetovne vojne. Partner projekta MONG bo prispeval k postavitvi muzeja z modernim informacijskim središčem na Sabotinu, obnovi vodnega korita iz prve svetovne vojne na Kambreškem ter nadgradnji trase Poti miru na območju goriških občin. Italijanski partner VEGAL bo skladno s pridobljenim dovoljenjem restavriral muzej v San Dona di Piave, E.R.Pa.C pa ima pripravljeno dokumentacijo za ureditev zelenih površin ob Muzeju Velike vojne v Gorici na območju goriškega gradu Musei di Borgo Castello. Vrednost projekta je 2.893,176 EUR, od tega iz Evropskega regionalnega sklada za regionalni razvoj prihaja 2.459.199,59 EUR. Projekt, ki traja od 1. novembra 2018 do 31. oktobra 2021, poteka v okviru čezmejnega programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Maša Klavora, direktorica Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju«, je izpostavila pomen več kot 20-letnega preučevanja in urejanja zapuščine prve svetovne vojne na slovenskem, italijanskem in avstrijskem. Poudarila je izjemno priložnost za nadgradnjo znamke Pot miru v sklopu projekta WALKofPEACE, ki bo še nadgradil rezultate NETWORLD projekta. Aktualno čezmejno sodelovanje bo botrovalo k razvoju kulturnega turizma ter krepilo zavest o skupni dediščini v širšem evropskem prostoru.

»Ohranjanje spomina na vojno pred sto leti skozi muzeje na prostem, sakralne objekte ter druga spominska obeležja in ostaline v naravi je izredno pomembno, saj predstavljajo kulturno in zgodovinsko dediščino nacionalnega ter mednarodnega pomena«, je bila uvodna misel mag. Tadeja Korena iz Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju«. Slednja skupaj s projektnim partnerjem PromoturismoFVG nadgrajuje obstoječo traso Poti miru od Alp do Jadrana, ki bo po novem dolga okrog 400 kilometrov. Zato je Nicola Revelant iz deželne agencije za razvoj turizma PromoturismoFVG izpostavil priložnosti Poti miru s turističnega vidika v smislu razvoja novih turističnih programov. Cinzia Gozzo iz razvojne agencije VEGAL, ki je tudi vključena v strateški projekt, pa je prikazala dediščino prve svetovne vojne na območju Benetk, ki se kot točke interesa priključujejo znamki Pot miru.

Posebnost znamke Poti miru je njena izredna povezanost tako s turizmom kot s kulturo. Maša Klemenčič iz Slovenske turistične organizacije je Pot miru predstavila kot turistični produkt, ki pomembno prispeva k podobi naše države in prihodkom slovenskega turizma. Ker izraža butično doživetje, ki ga ni mogoče doživeti nikjer drugje na svetu, je bila Pot miru s predstavitvijo zgodbe vojaka s soške fronte ocenjena kot 5-zvezdično doživetje.

 

Konferenca1.jpg
( 2 byta, published on 6 December, 2019 - 09:57 )
Konferenca3.jpg
( 2 byta, published on 6 December, 2019 - 09:57 )
Cerje2.jpg
( 2 byta, published on 6 December, 2019 - 10:51 )
Tools