NANO-REGION se predstavlja na NanoInnovation

Novice

NANO-REGION se predstavi na zadnjem dnevu konference NanoInnovation 2021 v Rimu

NANO-REGION, projekt financiran iz programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, je bil partner letošnje izvedbe konference. NanoInnovation je redno srečanje italijanske znanstvene sfere, ki se ukvarja z razvojem nanotehnologij in njihovo integracijo z drugimi ključnimi tehnologijami.

Projekt NANO-REGION je bil letos partner te konference, katere osnovni cilj je spodbujati izmenjavo idej in izkušenj o nanotehnologijah. Zlasti je cilj predstaviti najnovejše raziskave na tem področju širokem mulitdisciplinarnem občinstvu in spodbujati interdisciplinarne interakcije, značilne za nanoznanost.

V okviru projekta NANO-REGION je bila organizirana okrogla miza z naslovom "Kako omogočiti dostop malih in srednjih podjetij do nanotehnologij", na kateri so bili predstavljeni štirje primeri uspešnega sodelovanja med malimi in srednjimi podjetji in raziskovalnimi ustanovami na področju nanotehnologije, tako imenovani Proof-of-concept, ki so rezultat projekta.

V skladu s cilji projekta je bil dogodek pravzaprav poudarek na ponazoritvi možnih sinergij in načinov, kako premostiti razkorak med potrebami podjetij in raziskovalnimi institucijami, zlasti tistimi malimi podjetji, ki nimajo dovolj sredstev in zaposlenih na voljo, da bi sami premostili za razkorak do nanotehnologij.

Dogodek, ki ga bodo ponovili na različnih drugih lokacijah, je bil zelo dobro obiskan in pomeni priložnost obogatitve z različnimi izkušnjami z izmenjavo inovativnih in drugačnih pristopov v primerjavi s tistimi, ki so uporabljeni v okviru projekta NANO-REGION. Vse te informacije nakazujejo možnosti za prihodnji razvoj in sinergije med različnimi pristopi.

Hkrati z okroglo mizo je bil organiziran seminar, na katerem sta bila dva predstavnika projekta NANO-REGION, eden iz italijanske in eden is slovenske strani, ki sta kot gosta seminarja ponazorila cilje, rezultate in načine, kako je bil projekt zgrajen v teh treh letih od začetka izvajanja. Razprava je bila namenjena zbujanju zanimanja in spodbujanju k animirani razpravi o politikah prenosa tehnologije in možnostih »navzkrižnega« sodelovanja med institucijami znanja in podjetji.

Tools