Nat2Care: Feromonske pasti ucinkovito orodje za raziskave s podrocja biodiverzitete in varstvene biologije

Novice

Uporaba feromonov je v ekologiji vse bolj razširjena, v tem članku, predstavljenem na simpoziju Slovenskega entomološkega društva, so najdene prve študije, izvedene v okviru projekta Nat2Care na Rosalia alpina.

SES_ita_eng_slo.pdf
( 5 bytov, published on 30 Januar, 2020 - 15:35 )
Tools