Nat2Care - KLJUČ ZA PREPOZNAVANJE VRST IN INTERAKTIVNI ATLAS

Novice

Na spletu smo objavili e-gradiva, ki smo jih pripravili v projektu Nat2Care (Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020). V Ključu za prepoznavanje vrst, smo predstavili živalske vrste, ki smo jih spremljali v okviru projekta Nat2Care, spletna različica je na voljo na tej povezavi: https://www.yumpu.com/xx/nat2care. Na spletni platformi WebGIS pa smo izdelali Interaktivni atlas vrst (http://mgo.ms/s/ah9tu) in Interaktivni atlas ekosistemov (http://mgo.ms/s/oot77), ki predstavljata rezultate spremljanja vrst in ekosistemov ter njihovih ekosistemskih storitev na območjih Natura 2000.

Tools