Objavljen Ciljni razpis št. 7/2019 za standard projekte

Novice

Objavljen je Ciljni razpis št. 7/2019 za standard projekte v sklopu Programa sodelovanja Interreg V A Italija-Slovenija 2014-2020.

Ciljni razpis bo odprt od 14/01/2019 - 12:00:00 (CET) do 15/03/2019 -12:00:59 (CET) Vloga mora biti oddana prek spletne aplikacije najkasneje do 15/03/2019, h. 12:00:59 (CET) izključno v elektronski obliki in sicer prek informacijske rešitve Front End Generalizzato 2 – FEG2. Potrebna bo predhodna registracija v sistem Login FVG za pridobitev uporabniškega imena (login) in gesla (password). Projektni predlog bo lahko vnesel izključno vodilni partner (VP). Navodila za pridobitev uporabniškega imena in gesla so pbjavljene tukaj.

Ciljni razpis št. 7/2019 za standard projekte

 

Tools