Objavljen je Ciljni razpis za strateške projekte št. 05/2018

Novice

V Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (BUR) številka 6, z dne 7. februarja 2018, je bilo objavljeno (v italijanskem jeziku) obvestilo o odprtju petega razpisa  Programa Interreg V-A Italija-Slovenija, ki je namenjen predložitvi strateških projektov .

Informacije in dokumentacijo razpisa, z opisom rokov in pogojev sodelovanja, si je moč ogledati in prenesti na tej spletni strani v italijanskem in slovenskem jeziku . 

Organ upravljanja, s podporo Skupnega sekretariata, pripravlja dne 19. februarja 2018 v Trstu informativno  srečanje, namenjeno predstavitvi možnosti sofinanciranja projektov, ki jo ponuja omenjeni razpis. Več informacij o sporedu in načinu prijave na srečanje bo kmalu na voljo na tej spletni strani.

Tools