OBJAVLJEN JE CILJNI RAZPIS ZA STRATEŠKE PROJEKTE ŠT. 06/2018

Novice

V Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (BUR) številka 27, z dne 4. julija 2018, je bilo objavljeno (v italijanskem jeziku) obvestilo o odprtju šestega razpisa Programa Interreg V-A Italija-Slovenija, ki je namenjen predložitvi strateških projektov .

Informacije in dokumentacijo razpisa, z opisom rokov in pogojev sodelovanja, si je moč ogledati in prenesti na tej spletni strani v italijanskem in slovenskem jeziku . 

Targeted call 06_2018_F.pdf
( 1 byte, published on 4 Julij, 2018 - 13:56 )
Tools