Obmejni požar na Cerju podkrepil pomembnost institucionalnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo (projekt Crossit Safer)

Novice

Na območju Cerja je med 21. in 27. avgustom 2019 divjal hud požar, ki je prizadel površino v skupni izmeri približno 100 hektarjev.  Skupni odziv tako slovenske kot italijanske strani ter sodelovanje enot civilne zaščite se je ponovno izkazalo za izjemno pomembno. Takrat, kot tudi neštetokrat prej, se je porodilo vprašanje, kako pospešiti procese in prečkati mejo v najhitrejšem možnem času, in to ne samo v primeru požarov temveč tudi v primerih drugih naravnih katastrof, ki prizadenejo skupni teritorij. Med slovensko in italijansko stranjo sicer obstajajo že trije sporazumi, ki omogočajo sodelovanje med posameznimi enotami in hitro dvosmerno prečkanje meje: prvi je bil podpisan med Gasilsko brigado Koper in Gasilsko brigado Trst, drugi med Gasilsko enoto Nova Gorica in Gasilsko enoto Gorica (Italija) ter tretji med Republiko Slovenijo in Avtonomno deželo Furlanijo-Julijsko krajino. Ker pa sta sistema obeh držav tako različna, se enote civilne zaščite pri konkretnih pozivih po pomoči z druge strani meje srečujejo z nekaterimi omejitvami. Zgoraj omenjeni sporazumi namreč omogočajo povezovanje in hitrejše prestopanje mej predvsem gasilcem, ne vključujejo pa tudi drugih enot civilne zaščite, ki se prav tako vključujejo v intervencije. V danem primeru so bili za gašenje gozdnega požara zadolženi gasilci, na italijanski strani pa to nalogo izvajajo druga telesa, ki so lahko priskočila na pomoč šele po slovenski prošnji Italiji oziroma Furlaniji-Julijski krajini za mednarodno pomoč, ki je bila izdana prvi dan požara, to je dne 21. 8. 2019. Sodelovanje vseh enot se je po besedah Tarcisia Drosghiga, vodje operacij za koordinacijo italijanskih prostovoljcev, odvilo v uspešno akcijo, z njim pa se je strinjal tudi poveljnik Gasilske enote Nova Gorica, Simon Vendramin, ki je bil vodja intervencije na slovenski strani. Gasilska enota Nova Gorica je pri projektu Crossit Safer, ki se zavzema za sklenitev čezmejnega protokola za harmonizacijo ukrepov v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju, kot partner zadolžena za pripravo analize, ki bo podlaga za pripravo in sklenitev novega sporazuma. Ta bo za razliko od prvih treh pokrival celotno čezmejno območje in zajel vse reševalne enote vzdolž slovensko-italijanske meje.

Tools