Poročila in zahtevki za izplačilo: novi roki za oddajo!!

Novice

Rok za oddajo finančnih poročil za poročevalsko obdobje 01/05/2019 – 31/08/2019 se prestavi na 8. november 2019 - 12:00.

Spomnimo vas, da je vstop v sistem za pripravo novega finačnega poročila možen samo po prejemu certifikata iz prejšnjega poročevalskega obdobja.

Za kogar še ni oddal poročila o izvedenih aktivnostih in zahtevka za izplačilo za potrjeno poročevalsko obdobje 01/10/2018 – 30/04/2019, se rok za oddajo prestavi na 31. oktober 2019.

Tools