Praznujmo Dan Evrope z zaključenim podpisovanjem pogodb o dotaciji sofinanciranja strateških projektov

Novice

Steklo je podpisovanje pogodb o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja Programa sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020 in vodilnimi partnerji strateških projektov, ki so sofinancirani v okviru razpisov za strateške projekte št. 05/2018 in 06/2018.

Z zaključkom podpisovanja pogodb o dotaciji sofinanciranja je bil storjen še en pomemben korak pri izvajanju Programa, pravo ob priliki praznika Evrope.

Tools