Predstavitev CLEAN BERTH na delavnici "Izboljšanje trajnosti pomorskega prometa v Jadranskem morju"

Novice

Projekt CLEAN BERTH je bil predstavljen 19. oktobra 2021 na spletni delavnici "Izboljšanje trajnosti pomorskega prometa v Jadranskem morju", ki jo je organizirala Fundacija CMCC - Euro-Mediterranean Center on Climate Change.

Delavnica je nastala za povezovanje projektov E-CHAIN, GUTTA in METRO, ki so sofinancirani v sklopu Programa čezmejnega sodelovanja Interreg Italija-Hrvaška. Na njej so bili prikazani rezultati in informacije, pridobljene v okviru posameznih projektnih dejavnosti.

Poleg tega je EMSA, Evropska agencija za pomorsko varnost, tj. institucija EU s sedežem v Lizboni, ki skrbi za pomorsko varnost, zaščito in preprečevanje onesnaževanja, predstavila glavno vsebino "Poročila o vplivu na okolje evropskega pomorskega prometa". Poročilo je bilo objavljeno 1. septembra in vsebuje vse vidike vpliva pomorskega prometa na okolje, kot so onesnaženost zraka, onesnaženost vode, morski odpadki, toplogredni plini itd.

Ob tej priliki je Uprava pristaniškega sistema vzhodnega Jadranskega morja, vodilni partner projekta CLEAN BERTH, predstavila glavne vsebine projekta in preliminarne rezultate, pri čemer je poudarila potrebo po nadaljnjem sodelovanju med vsemi akterji tovornega prometa - tako morskega kot kopenskega - za zmanjšanje vplivov pristaniških dejavnosti na okolje, kar je v skladu s cilji Green Deal EU.

Dogodek si lahko ogledate na naslednji Youtube povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=EfH8Y4nNiBw.

Tools