PRIMIS - Četrti Usmerjevalni Odbor strateškega projekta PRIMIS

Novice

Pod vodstvom Italijanske Unije je na spletu potekal 4. usmerjevalni odbor PRIMIS-a, strateškega projekta, ki ga financira program Interreg VA Italija-Slovenija, katerega cilj je krepitev jezikovne, kulturne in naravne dediščine avtohtonih jezikovnih skupnosti (slovenska narodna skupnost v Italiji in italijanska narodna skupnost v Sloveniji ter jezikovne skupnosti Cimbrov, Ladincev in Furlanov), novo doživljanje večkulturne in večjezične identitete ter promocija čezmejnega ozemlja in krepitev turističnega povpraševanja.

Ob tej priložnosti je italijansko-slovensko partnerstvo izvedlo pregled izvajanja upravnega in finančnega stanja projekta ter tekočih dejavnosti. Projekt je na polovici svojega trajanja (36 mesecev).

Srečanje je bilo najprej osredotočeno na dejavnosti, ki jih je koordiniral Oddelek za mednarodne odnose, komunikacijo in SISTAR v Deželi Veneto, s prispevki Fundacije CST Comelico in Vegala, ki sta v stanju večjega napredka na področju kartiranja snovne in nesnovne dediščine avtohtonih skupnosti na programskem območju in oblikovanja smernic za vzpostavitev 50 interesnih točk (Point of Interest), katerih identifikacija se bliža koncu. To bo privedlo do identifikacije vrste zgodovinsko-turističnih poti, ki bodo označene po naslednjih kategorijaj: zgodovina, umetnost, literatura, znanost, obrtništvo, tradicija, ozemlje in arhitektura, hrana in vino. Pridobljeni rezultati bodo naloženi v platformo, ki jo pripravlja Dežela Veneto, skupaj s programsko opremo, ki bo uporabljena.

Dežela Veneto je zadolžena tudi za usklajevanje oblikovanja štirih multimedijskih centrov, prostorov, skozi katere bodo uporabniki lahko spoznavali zgodovino, lokalne tradicije ter jezikovno in umetniško.kulturno dediščino tega območja. Lokacija štirih centrov je že določena in prenove trenutno potekajo, čeprav na drugačni stopnji dokončanja, vendar še vedno omogočajo njihovo zaključitev do leta 2021. V mestu Santo Stefano di Cadore bo multimedijski center v mestni hiši, v Bibionu bo v svetilniku ob ustju Tilmenta, v Trstu bo v Narodnem Domu, ki se je pred kratkim vrnil v lasti slovenske narodne skupnosti in v Kopru bo v Palači Gravisi Buttorai, sedežu Italijanske Unije. Palača v Kopru prav tako predstavlja pomembno naložbo v projektu, saj stavba potrebuhe temeljito rekonstrukcijo. Začetna arheološka izkopavanja so razkrila zanimive pozno rimske in srednjeveške najdbe. Razpis za obnovo je bil pravkar objavljen.

Dejavnosti izobraževanja in usposabljanja, ki jih vodi Turistično Gostinska Zbornica Slovenije so v teku, čeprav so zaradi pandemične krize zamujale. Izbor in usposabljanje Mladih ambasadorjev kulture (14 jih je že določenih v skladu s posebnimi merili) je skoraj končano, medtem ko bodo načrtovane delavnice za šole in turistične voditelje potekale v prihodnjih mesecih, skladno z normalizacijo razmer.

Projektni partner ATS Projekt, odgovoren za dejavnosti povezane s turistično privlačnostjo kulturne, jezikovne in naravne dediščine avtohtonih skupnosti, je predstavil ukrepe, ki se bodo začeli po zaključku identifikacije interesnih točk, vse od določitve turističnih poti do uresničitve turističnih paketov, ki jih bodo ponujali na sejmih in v turističnih agencijah. Izziv je predstaviti celotno ozemlje kot enotno turistično destinacijo, ki ponuja različne ponudbe. Pričakuje se, da se bo lahko konkretno delovalo v letu 2021, prisotno ali virtualno, na sejmih in festivalih in tako promoviralo projekt in destinacijo. Organizacijo tematskih potujočih razstav bo treba izvesti po možnosti v toplejših letnih časih.

Na koncu je bil poudarjen pomen nadaljnje promocije in razširjanja projekta in njegovih ukrepov na tem območju prek spleta in društvenih omrežjih. Za to dejavnost je zadolžena Centralna direkcija za kulturo in šport Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine.

 

Tools