PRIMIS - Delavnica za podjetja v turističnem sektorju, ki jo organizira Vegal

Novice

V zvezi z razvojnimi možnostmi v prihodnosti je že dolgo sprejeto stališče, da se turizem giblje v smeri prave tehnološke revolucije. Podjetja v turističnem sektorju (ponudniki enogastronomskih in nastanitvenih storitev ter organizatorji potovanj, ponudniki storitev itd.) so v celoti vključeni v to digitalno revolucijo, ki je že dolgoletna stvarnost tudi v tem sektorju.

V zvezi z razvojnimi možnostmi v prihodnosti je že dolgo sprejeto stališče, da se turizem giblje v smeri prave tehnološke revolucije. Podjetja v turističnem sektorju (ponudniki enogastronomskih in nastanitvenih storitev ter organizatorji potovanj, ponudniki storitev itd.) so v celoti vključeni v to digitalno revolucijo, ki je že dolgoletna stvarnost tudi v tem sektorju:

• seznaniti z izjemno bogato materialno in nematerialno dediščino, ki je značilna za furlansko kulturno identiteto v Venetu;

• nosilcem dejavnosti v tem sektorju nuditi sredstva za krepitev in spodbujanje lokalne turistične in kulturne dediščine v luči razvoja 4.0.

Delavnica je sestavljena iz dveh delov, v katerih so izmenično prisotne frontalne oblike dela v dvorani ter raziskovalno delo na terenu in neposredna obdelava gradiva. V njih bodo udeleženci razvijali projekt za promocijo ozemlja s posebno pozornostjo na zanj značilnih materialnih in nematerialnih prvinah furlanskosti.

Program je v prilogi

Vegal_Workshop1.pdf
( 505 bytov, published on 20 Maj, 2021 - 14:56 )
Tools