PRIMIS - Izbor mladih ambasadorjev kulture v okviru projekta PRIMIS

Novice

V okviru projekta PRIMIS bodo izbrani Mladi Ambasadorji Kulture, ki bodo predstavljali Deželo FJK. Projekt PRIMIS si prizadeva spodbuditi nov način dojemanja večkulturne in večjezične identitete programskega območja tako v očeh turistov kot prebivalstva. Cilj projekta je prenesti na področje turizma in promocije čezmejnega okolja posebnosti avtohtonih skupnosti, zlasti jezika in kulture, tako v stvarni kot nestvarni obliki. V okviru projekta je predvidena uporaba inovativnih orodij, ki bodo spodbujala interakcijo med obiskovalci in lokacijami, zajetimi v projekt.

 

KOGA IŠČEMO:

Verjamemo, da imajo današnji mladi potrebno znanje in veščine za delo s sodobnimi digitalnimi orodji ter odlično razvito socialno mrežo s sovrstniki. Zato lahko odigrate pomembno vlogo pri projektu PRIMIS, saj bomo le z vašo pomočjo uspeli širiti strpnost v večkulturni družbi in dosežke, ki bodo rezultat projekta.

Pri izboru mladega kulturnega ambasadorja bomo prednostno upoštevali sledeče značilnosti:

  • pozna in zlahka upravlja s sodobnimi digitalnimi orodji (socialna omrežja, e-zasloni, ipd.)
  • ga zanima kultura, sociologija, turizem, podjetništvo
  • je komunikativen in se ne boji nastopanja v javnosti
  • govori odlično slovensko, italijansko in dobro angleško
  • je star od 18 do 29 let
  • se bo udeležil usposabljanja (najmanj 4 ure)

 

PRIJAVE:

Pošlji CV in kratko motivacijsko pismo (max 1600 znakov vključno s presledki) v slovenskem in italijanskem jeziku do petka, 6. avgusta 2021, na naslov [email protected]. Povabili te bomo na razgovor.

 

Klikni TUKAJ (link: https://05d21e49-c755-4ad3-a678-7d777e810b50.filesusr.com/ugd/e10dea_84cf26789d8a49e8a9615097522a94f2.pdf ) za več informacij.

 

Tools