PRIMIS - Izmenjava dobrih praks med projekti, ki se financirajo iz programa Italija-Slovenija

Novice

30. junija 2020 je osebje Italijanske unije iz Kopra, vodilnega partnerja evropskega strateškega projekta PRIMIS - Viaggio multiculturale tra Italia e Slovenia attraverso il prisma delle minoranze / Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo manjšin, ki ga financira program Interreg VA Italija -Slovenija 2014–2020, obiskalo SMO (Slovensko multimedialno okno / Finestra multimediale slovena), muzej slovenske narodne skupnosti Furlanije Julijske krajine v Špetru (Videmska pokrajina). Muzej je nastal v okviru projekta JEZIK-LINGUA iz programa Italija-Slovenija 2007-2013. 
Obisk muzeju je povezan z realizacijo podobnega multimedijskega centra, ki se bo nahajal v Kopru v prenovljani palači Gravisi-Buttorai. Palača je v lasti Italijanske unije, in bo postala prvi multimedijski, interaktivni in digitalni muzej Italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem. Sestanek z upravniki SMO, ki so partnerji tudi v projektu PRIMIS, je bil organiziran z namenom izmenjave izkušenj pridobljenih v preteklih letih in za spoznavanje najboljših praks. Zastavljen je kot aktiven, dinamičen, prijazen in spodbuden prostor, kjer se skozi značilne vidike krajevne kulture razvija pripoved o teh krajih. Skozi pripoved prepoznavamo krajino, jo lahko poslušamo in ugotavljamo, kako je jezik povezovalec mnogih kulturnih variant, mikrokozmov, ki prekipevajo od zgodb. Podobna rešitev bi bila sprejeta za multimedijski center v Kopru in tudi za ostala multimedijska središča v sklopu projekta PRIMIS.

Tools