PRIMIS @ Letni dogodek Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014 – 2020

Novice

12. 6. je v Štanjelu potekal osrednji letni dogodek Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020 z naslovom »Koristi medinstitucionalnega sodelovanja za čezmejni prostor«.

Udeležencem je bila predstavljena najboljša praksa optimizacije in kapitalizacije rezultatov programa MED, evropskega programa transakcijskega sodelovanja, ki spodbuja trajnostno rast v Sredozemlju.

Vodilni partner projekta, Italijanska Unija, ter partnerji ATS Projekt in Avtonomna dežela Furlanija-Julijska krajina so sodelovali v tematski mizi o medinstitucionalnem sodelovanju in celovitejšem pristopu k trajnostnemu upravljanju kulturne in naravne dediščine. To je bila priložnost, da se udeležencem predstavi projekt PRIMIS, s poudarkom na pomembnosti povezave med manjšinami in turizmom ter odlična priložnost za razpravo o temami, s katerimi se ukvarjamo.

Tools