PRIMIS - Posodobitev stanja preslikave materialne in nematerialne dediščine avtohtonih skupnosti in določitev poti na tem območju

Novice

Popis premične in nepremične dediščine autohtonih skupnosti in oblikovanje tematskih poti na programskem območju se nadaljujeta kljub težavam zaradi pandemije.

Da bi povečala aktivno sodelovanje in pospešila duh projekta PRIMIS, se je Fundacija CST Comelico Dolomiti odločila, da vključi mlade tako v Comelicu kot na Planoti sedmih občin.

Dve skupini fantov in deklet z navdušenjem sodelujeta pri iskanju zanimivih mest (POI) in poti ter zbirajo vsebine v ladinskem in kimbrijskem jeziku: lokalna imena, najlepše in najmanj znane pravljice, pesmi. Poti so preizkušajo, izvajajo se intervjuji, fotografije in video posnetki.

Sodelovanje z mladimi iz Planote sedmih občin se je začelo zahvaljujoč tesnemu sodelovanju med Fundacijo CST in Kulturnim inštitutom Kimbrov. Mladi, ki sodelujejo z inštitutom, so preizkusili 21 poti in tako odkrili 21 zanimivosti, s katerimi lahko odkrijemoo zgodbe, legende in kulturo Kimbrov.

V Comelicu deluje spontana skupina osmih diplomantov z znanjem jezikov, kulturne dediščine in turističnih ved, ki jih neposredno koordinira Fundacija CST. Identificirano je že več kot 50 zanimivih lokacij po celem Comelicu. Lokacije bodo poudarile lokalno umetniško in arhitekturno dediščino, podeželsko gradnjo, bogato toponimijo in najpomembnejše elemente ladinske kulture.

Dokončan je popis zanimivih mest, ki bodo vodnik za odkrivanje furlanskega jezika v Benečiji. Na poti, ki se dotika kulinarične tradicije in narodnih festivalov je popisano kar 50 točk. 31 točk odkrivajo snovno dediščino, 19 pa bogato nesnovno dediščino furlanskega ljudstva v Benečiji.

Rezultat procesa preslikave, zbiranja materialov in izbire točk slovenskih partnerjev v Italiji je izjemno bogat. Delo je bilo dolgo zaradi količine razpoložljivega gradiva in željo po čim večjem ozaveščanju zgodovine in jezika slovenske manjšine v Italiji. Verjetno bo na koncu popisano do 300 zanimivih točk, ki jih bo spremljalo približno 150 avdio in video posnetkov ter toliko fotografij, v nenehnem posodabljanju, ki se bo nadaljevalo tudi po koncu projekta. Navdušno in zahtevno delo, ki ga bodo pripadniki slovenske manjšinske skupnosti v Italiji nadaljevali s potrpežljivostjo in predanostjo.

Kar se tiče Italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, se trenutno zbira in ustvarja vsebina. Do zdaj je ugotovljenih vsaj 165 zanimivosti. Poti, ki se dotikajo različnih zanimivih točk, bo spremljalo približno 120 videov in 150 zvokov (v italijanščini, slovenščini in angleščini), da bi čim več odkrili zgodovino in kulturo Italijanov v Sloveniji.

Tools