PRIMIS - Predstavitev manjšinskih skupnosti: Slovenska narodna skupnost v Italiji

Novice

POREKLO

Slovenska manjšina v Italiji je naseljena v deželi Furlaniji Julijski krajini v treh pokrajinah ob meji s Slovenijo: tržaška, goriška in videmska. Slovanski predniki so se na območje, kjer so Slovenci prisotni danes, naselili na koncu 6. stoletja po Kr., potem ko so se z donavsko-balkanskega območja preselili na ozemlje današnje Slovenije in v sosednje predele, vključno z italijanskim obmejnim pasom. Ta pas se razteza od Milj do Trbiža in je širok približno trideset kilometrov. Slovensko poselitveno ozemlje v Italiji delimo na šest teritorialnih zaključenih enot: Tržaška, Goriška, Nadiške doline, Terska dolina, Rezija in Kanalska dolina. Omenjena delitev izhaja iz različnih naravno-geografskih, zgodovinskih, družbeno-kulturnih, ekonomskih in upravno-političnih okoliščin, v katerih se nahajajo posamezni teritorialni predeli. Tu živijo skupnosti, katerih člani so izraz slovenskega jezika in kulture. Formalno upravna razmejitev teritorija, kjer se izvajajo zaščitna določila za slovensko manjšino po zakonu št. 38/2001 zaobjema 32 občin v vseh treh pokrajinah. Pravna zaščita slovenske manjšine temelji na državnih in mednarodnih zakonih in določilih. Naj omenimo samo glavne: italijanska ustava, Evropska konvencija za varstvo manjšin, Londonski memorandum, Osimski sporazum, zaščitni zakon za slovensko manjšino 38/2001 in deželni zakon FJK 26/2007.

 

PRIMIS TS360 Tržaško knjižno središče - Centro Triestino del Libro.jpg

 

OBMOČJE

Slovenska narodna skupnost je aktivno vključena pri upravljanju teritorija. Krovni organizaciji SKGZ (Slovenska kulturno gospodarska zveza) in SSO (Svet slovenskih organizacij) – izraz civilne družbe z več kot 300 včlanjenimi društvi – sta glavni sogovornici raznih evropskih,  državnih, deželnih in lokalnih oblasti v Italiji in Sloveniji. Na političnem področju se Slovenci v Italiji vključujejo v različne stranke, vključno z edino zbirno stranko Slovensko skupnostjo, ki si prizadeva za samostojno politično nastopanje. Slovenska prisotnost se v upravnem smislu odraža v Institucionalnem paritetnem odboru za vprašanja slovenske manjšine (FJK), v Komisiji Državnega zbora Republike Slovenije za odnose s Slovenci  v zamejstvu in po svetu, v Institucionalnem omizju za slovensko manjšino pri Ministrstvu za notranje zadeve Republike Italije, v Svetu za Slovence v zamejstvu pri Vladi Republike Slovenije, v Deželni posvetovalni komisiji za slovensko manjšino (FJK) idr.

PRIMIS Narodni dom 13.07.2010_Srečanje treh predsednikov - Incontro dei tre presidenti SLO, ITA e CRO.jpg Špeter - San Pietro al Natisone - Center SMO - obisk predsednika R Slovenije - visita presidente R Slovenia - Borut Pahor.jpg

 

DIMENZIJE IN ZASTOPANJE

Manjšina je vsestransko razvita na področju kulture, izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, športa in rekreacije, glasbe, gospodarstva in sociale. Poleg Slovenskega stalnega gledališča v Trstu (ustanovljeno 1902) s sedežem v Kulturnem domu, ima manjšina dve glasbeni šoli: Glasbena matica (u. 1909) in SCGV Emil Komel (u. 1953), Kulturni center Lojze Bratuž in Kulturni dom – oba v Gorici, Center SMO v Špetru in vrsto drugih kulturnih organizacij (ZSKD/Zveza slovenskih kulturnih društev, ZSKP/Zveza slovenske katoliške prosvete, SP/Slovenska prosveta). Športna društva pa so vključena v ZSŠDI/Združenje slovenskih športnih društev v Italiji. Na medijskem področju deluje v okviru deželnega sedeža RAI v Trstu slovenska postaja RAI Radio TS A (u. 1944), ki oddaja televizijske in radijske programe v slovenščini. Na področju tiskanih medijev izhajajo: 1 dnevnik (Primorski dnevnik, u. 1945), 2 tednika (Novi glas (u. 1949) in Novi Matajur (u. 1950)) in 1 petnajstdnevnik (Dom, u. 1965) ter deluje 5 knjižnih založb. Na gospodarskem področju SDGZ (Slovensko deželno gospodarsko združenje) združuje slovenska podjetja in obrtnike v deželi FJK, medtem ko opravlja to vlogo na področju kmetijstva Deželna kmečka zveza.

Na območju pokrajin Trst in Gorica obstaja danes razvejana mreža državnih šol s slovenskim učnim jezikom za celoten izobraževalni cikel: vrtci, osnovne šole, srednje šole prve in druge stopnje. V teh šolah poteka pouk – z izjemo ur italijanskega in ostalih tujih jezikov – v slovenščini, in sicer v skladu z ministrskimi smernicami, ki veljajo tudi za šole z italijanskim učnim jezikom. Na Videmskem pa deluje večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru. Italijansko ministrstvo za šolstvo je leta 2018 izrecno potrdilo možnost poučevanja slovenščine kot drugega evropskega jezika, kar olajšuje postopke za uvajanje pouka slovenščine v šole z italijanskim učnim  jezikom.

Slovenska manjšina je dinamična in dobro organizirana skupnost, ki predstavlja dodano vrednost za čezmejno območje in za celotno deželo FJK.

PRIMIS teatri.JPGPRIMIS Simfonični orkester glasbenih šol - Orchestra Simfonica  delle scuole musicali.jpg

 

LINK

www.skgz.org/
www.ssorg.eu/
www.zskd.eu
www.zskpgo.eu
http://slovenskaprosveta.org/
www.mismotu.it
www.knjiznica.it
www.glasbenamatica.org
www.emilkomel.eu
www.sdgz.it
www.zssdi.it
www.kmeckazveza.com
www.primorski.it
www.slori.org
www.teaterssg.com

 

DRUGI VIRI

Mi, Slovenci v Italiji / Noi, sloveni in Italia / We, the Slovenes in Italy, AA:VV., edito da SKGZ ed SSO, Trieste-Gorizia 2018

 

Tools