PRIMIS projekt: predstavljamo vam Ciljno Začasno Združenje Projekt

Novice

KDO SMO

Začasno ciljno združenje Projekt sestavljajo Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ), Svet slovenskih organizacij (SSO) in združenje Eupro. Prvi dve sta krovni organizaciji Slovencev v Italiji. SKGZ temelji na laični osnovi, medtem ko SSO izhaja iz katoliških vrednot. SKGZ in SSO soustvarjata politiko sožitja z večinskim narodom in spodbujata plodno sodelovanje med Italijo in Slovenijo. Delujeta kot povezovalni člen v evroregiji, ki jo ob pomembnih geografskih in gospodarskih danostih zaznamuje tudi prisotnost narodnih in jezikovnih skupnosti. Dobri sosedski odnosi, sodelovanje v smeri zaščite človekovega dostojanstva, blaginje in miru so za SKGZ in SSO podlaga za gospodarski in kulturni razvoj ter za uspešnost ne le slovenske narodne skupnosti v Italiji, temveč celotnega območja severnega Jadrana.

 

ZAKAJ SODELUJEMO V PROJEKTU

Verjamemo v projekt Primis, ker smo prepričani, da so lahko različne narodne in jezikovne skupnosti na projektnem območju velik potencial, ki ga gre izkoristiti tudi v smeri turističnega razvoja. Bogastvo ozemlja, na katerem živimo je jamstvo, da bo projekt uspešen: izhajamo namreč iz izjemno bogate kulturne in zgodovinske dediščine ter lahko računajo na enkratno podobo okolja, na katerem so naseljene.

 

DELOVNA SKUPINA

Ivo Corva, Project manager – je projektant s številnimi izkušnjami na čezmejnih projektih. Bil je LP Project manager strateškega projekta JezikLingua, LP Project manager projekta ENRI, LP Project manager projekta ArmoTerTec in drugih projektov.

Martin Lissiach, Project officer – sodelavec Slovenske kulturno-gospodarske zveze, projektant in odgovoren za kulturne vsebine, koordinator projekta čezmejnega sodelovanja LEX.

Tools