Program Interreg Italija-Slovenija 2021-2027: vprašalnik

Novice

V okviru prihodnjega Programa Interreg Italija-Slovenija 2021-2027 smo sestavili vprašalnik z namenom zbiranja podatkov in koristnih informacij s strani sedanjih in prejšnjih upravičencev programskega območja, ampak tudi javnosti nasploh. Vprašalnik je namenjen vsem možnim kategorijam deležnikov v okviru programskega območja.

Anketni vprašalnik najdete na naslednjem linku, za njegovo izpolnitev je potrebnih le nekaj minut.

Prosimo Vas, da posredujete link drugim interesnim skupinam.

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje.

Tools