Projekt PRIMIS: predstavljamo vam Direkcijo za kulturo in šport - Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina

Novice

KDO SMO

Furlanija-Julijska krajina je avtonomna italijanska dežela, ki meji z Avstrijo in Slovenijo in ima 4 uradno priznana jezika: italijanski, slovenski, furlanski in nemški. Glavni cilj Centralne direkcije za kulturo in šport je ohraniti, okrepiti in povečati kulturno dediščino in kulturne dejavnosti na deželnem ozemlju ter izvajati ciljno usmerjene ukrepe za krepitev in spodbujanje manjšinskih jezikov. Jezikovna raznolikost je del kulturne dediščine naše dežele. Centralna direkcija za kulturo in šport je v projektu Primis odgovorna za različne komunikacijske dejavnosti, ki zagotavljajo dostopnost informacij ter spodbujanje in razširjanje doseženih rezultatov.

V projektu deluje v sinergiji z mednarodno agencijo za gospodarsko sodelovanje Informest, z dolgoletnimi izkušnjami pri upravljanju projektov Interreg.

 

ZAKAJ SODELUJEMO V PROJEKTU PRIMIS

Radi bi okrepili večkulturne in večjezične značilnosti avtohtonih skupnosti v smislu turizma in promocije čezmejnega ozemlja. Čezmejno sodelovanje je zato nujno, saj združuje raznolikosti in posebnosti povezane z večkulturnostjo in večjezičnostjo in ustvarja edinstveno podobo programskega območja.

Radi bi povečali privlačnost dežele, razvili trajnostni kulturni turizem, osredotočen na materialno in nematerialno dediščino avtohtonih skupnosti.

 

DELOVNA SKUPINA

Elena Mengotti: Project Manager, odgovorna za Organizacijski Položaj upravnih, računovodskih, evropskih in mednarodnih zadev AD FJK. Nadzirala bo celotno vodenje projekta.

Petar Šikić: Project Officer, odgovoren za komunikacijske in prevajalske dejavnosti.

Walter Goruppi: Project Expert, odgovoren za obdelavo vsebine komunikacijskega gradiva in posodabljanje spletne strani in družbenih medijev.

Cristiana D’Incà: Financial manager, odogovorna za upravne in finančne dejavnosti.

Cinzia Bertino: Project Communication Manager, podpirala bo partnerstvo pri upravljanju notranjih in zunanjih komunikacijskih dejavnosti.

trieste-791009_960_720_0.jpg palazzo_DCC_0.JPG

Tools