Projekt PRIMIS: Predstavljamo vam Italijansko Unijo Koper

Novice

KDO SMO

Italijanska unija je organizacija pripadnikov italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem. Ustanovljena je bila z namenom ohranjanja in spodbujanja rabe italijanskega jezika, kulture in identitete italijanske avtohtone skupnosti v Sloveniji. Italijanska unija razpolaga z dvema sedežema, na Reki (HR) in v Kopru. V sklopu Italijanske unije s sedežem v Kopru deluje  Pisarna “Evropa”, ustanovljena leta 2006 v sklopu evropskega projekta IQ EURO in je dejavna na področju načrtovanja evropskih projektov V desetih letih svojega delovanja je Pisarna sodelovala pri izvedbi preko 40 čezmejnih projektov, predvsem na Progrumih Interreg Italija-Slovenija in IPA Jadran in tako izpeljala predvidene aktivnosti na različnih področjih: kulturna promocija, turizem in kulturni dogodki, oglaševalske akcije in akcije ozaveščanja proti diskriminaciji in netoleranci, jezikovna in kulturna izobraževanja.

 

ZAKAJ SODELUJEMO V PROJEKTU

Zahvlajujoče projektu PRIMIS se bo okrepila prepoznavnost italijanske narodne skupnosti v Sloveniji ter prepoznavnost njene zgodovinske in kulturne dediščine na specifičnih področjih, kot so: stari običaji, šege in navade; izstopajoči intelektualci; točke arhitekturnega pomena; antična in sodobna zgodovina.

S projektom PRIMIS partnerstvo namerava vzpostaviti novo in močno cežmejno sodelovanje, kjer so udeleženi partnerji javnega prava ter privatne ustanove. Okprepilo se bo tudi sodelovanje s Slovensko nardono skupnost v deželi Furlaniji- Julijski krajini. Ob tem se bodo krepile tudi znanja in kompetence na področju kulturnega turizma. Projekt bo partnerstvu omogočil oblikovanje in razvoj razvojn čezmenje strategije muzejske ponudbe, ki povezuje kulturno dediščino posameznih zavodov na teritoriju. Posebna pozornost bo namenjena mlajšim generacijam. S tem se bo zagotavila boljša prepoznavnost in večji domet pri širjenju ustvarjenega materiala in atraktivnost teritorija, zgodovinsko zaznamovan glede jezične, zgodovinske un kulturne raznolikosti.

 

DELOVNA SKUPINA

Maurizio Tremul, koordinator – Project Manager

Sandro Vincoletto, Financial Manager

Marko Gregorič, Project Expert

 

Titov trg-Piazza Tito-Tito Square_0_0.jpgUI_Capodistria_sede_2.JPG

Tools