Projekt PRIMIS: predstavljamo vam Obalno samoupravno skupnost italijanske narodnosti

Novice

KDO SMO

Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti iz Kopra je subjekt javnega prava. Njegova vloga je opredeljena s 64. členom ustave Republike Slovenije (RS) in podrobneje z Zakonom o samoupravnih narodnih skupnostih, ki ga je leta 1994 potrdil slovenski državni zbor. PP4 je reprezentativni organ slovenskih državljanov italijanske narodnosti in zastopa njene interese na najvišji institucionalni in politični ravni. PP4 obenem jasno zastopa štiri Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, ki so prisotne na narodnostno mešanem ozemlju RS (Koper, Izola, Piran in Ankaran), ter na podlagi finančnega prispevka Ministrstva za kulturo RS financira njihove kulturne programe. Vse štiri zgoraj omenjene občinske Samoupravne skupnosti so prav tako subjekti javnega prava, so del lokalne samouprave in obenem soustanoviteljice vrtcev in osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji. OSSIN Koper deluje predvsem na področju manjšinskih pravic, promocija in krepitev avtohtone italijanske manjšine v Sloveniji na institucionalni, politični, kulturni, jezikovni, identitetni in izobraževalni ravni.

 

ZAKAJ SODELUJEMO V PROJEKTU

Pri OSSIN močno verjamemo da ni učinkovitega zagotavljanja manjšinskih pravic, če sama Italijanska narodna skupnost ni aktivno vključena v družbi v kateri živimo. Zato si zavzemamo da poleg spremnljanja, izvajanja in pripravi normativ za zaščito Italijanske avtohtone narodne skupnosti, se aktivno vključejemo v ostalih panogah kot so družbeno-gospodarske dejavnosti, kultura in turizem. Zahvaljujoč projektu PRIMIS, bomo zasnovali in pripravili vsebine prvega Italijanskega multimedijskega centra v Sloveniji, s sedežem v Kopru, v sodelovanju z Italijansko unijo. Vsebine centra, bodo izhajale iz aktivnosti popisa premične in nepremične kulturne dediščine Italijanske narodne skupnosti v Sloveniji. To gradivo bo ključno orodje pri povečanju prepoznavnosti italijanske avtohtone skupnosti v Sloveniji. S projektom PRIMIS, si prizadevamo k povečanju atraktivnosti teritorija, s posebnim poudarkom na bogato zgodovisnko, jezikovno. Arhitekturno in kulturno dediščino ki zaznamuje slovensko Istro.

 

DELOVNA SKUPINA

Andrea Bartole, project expert

 

IMG-20190228-WA0002_2_0.jpg

Tools