Projekt PRIMIS: predstavljamo vam Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje v Trstu

Novice

KDO SMO

SDGZ-URES je medsektorsko združenje, ki od leta 1946 združuje in zastopa slovenske podjetnike v Furlaniji Julijski krajini in ima sedež v Trstu. Aktivnosti in pobude SDGZ v okviru turizma in enogastronomije zadevajo predvsem promocijo (ene največjih pobud so Okusi Krasa: www.okusikrasa.net), izobraževanje (kuharski tečaji, trženje, higienski predpisi – HACCP), institucionalno sodelovanje z javnimi upravami in turističnimi organizacijami, poleg tega skrbi za klasično promocijo preko turističnih paketov, večerov in posebnih ponudb. V okvirju projekta PRIMIS, SDGZ sodeluje k izdelavi slovensko-italijanskega slovarja turističnih izrazov, izdela publikacije o obrtniški in kulinarični ter vinarski dediščini slovenske narodne skupnosti v Italiji, ter organizira tečaje in delavnice za dijake in podjetnike na tematikah, ki zadevajo turizem, zgodovinsko in kulturno dediščino in promocijo teritorija.

 

ZAKAJ SODELUJEMO V PROJEKTU PRIMIS

Glede na to, da smo združenje podjetnikov, ki delujejo na obmejnem teritoriju med Italijo in Slovenijo želimo doseči rezultate, ki bodo šli v prid malim in srednjim podjetjem ki poslujejo v turističnem, gostinskem in obrtnem sektorju na tem teritoriju. Naše sanje so povečati vidljivost in atraktivnost našega teritorija za turiste iz vseh koncev sveta.

 

DELOVNA SKUPINA

Andrej Šik je direktor SDGZ in je odgovoren za vodenje pisarne organizacije. V sklopu projekta je odgovoren za usklajevanje in nadzorovanje opravljenega dela, poleg tega predstavlja združenje v sklopu partnerstva.

Matteo Feruglio  je odgovoren za vodenje projekta in ima dolgoletne izkušnje na projektih, ki jih financirajo evropski skladi, skrbi za administrativno in finančno vodenje projekta.

Jessica Štoka je magistrirala iz ekonomije turizma in je zaposlena v tajništvu združenja. Ima dolgoletne izkušnje pri organizaciji in vodenju kulinaričnih in vinarskih dogodkov, v projektu PRIMIS je referentka za izvajanje predvidenih aktivnosti v sodelovanju z drugimi projektnimi partnerji.

Borut Sardoč je zaposlen v tajništvu združenja in skrbi za t.i. back office aktivnosti, ki zadevajo knjigovodstvo in delo z zunanjimi izvajalci, poleg tega pomaga ostalim članom ekipe pri izvajanju predvidenih aktivnosti.

Tools