Projekt PRIMIS: predstavljamo vam Turistično Gostinsko Zbornico Slovenije

Novice

KDO SMO

Turistično gostinska zbornica Slovenije (TGZ Slovenije) je bila ustanovljena s strani podjetij v panogi in je največje stanovsko združenje v turizmu v Sloveniji.Zbornica ima več kot stoletnico organiziranega delovanja, zato je v Sloveniji prepoznana kot eden izmed ključnih deležnikov na področju turizma, gostinstva in hotelirstva. TGZ Slovenije ima večletne izkušnje z organiziranjem aktivnosti za mladino, strokovne sodelavce v turizmu in ostale ključne deležnike. S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS smo prejeli številna javna pooblastila, med drugim tudi za podeljevanje licenc turističnim vodnikom, nadzor nad izvajanjem kakovosti nastanitvenih obratov po mednarodno priznanem sistemu Hotelstars, ipd.

Naše izkušnje segajo tudi v področje organizacije dogodkov, pripravo in vodenje komunikacijskih kampanij, svetovanje članom zbornice, razvoj in raziskave v turizmu.

Vloga TGZ Slovenije v projektu Primis je aktivno sodelovanje v vseh programskih področjih ter vodenje področja vzpostavitve sistema kulturnih ambasadorjev v Sloveniji in Italiji, organiziranje delavnic na temo večkulturnosti za mladino ter delavnic za strokovne sodelavce v panogi turizem.

 

ZAKAJ SODELUJEMO V PROJEKTU

Projekt je za TGZ Slovenije zanimiv, ker je tematsko komplementaren programskim stebrom, ki jih zbornica pri svojem delu v korist svojih članov, izvaja. Zbornica je tudi nosilka nacionalnega projekta Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo za trajnostni turizem, ki se zavzema za razvoj trajnostnih integralnih turističnih produktov, znanje za dvig kakovosti storitev v turizmu. S sodelovanjem v projektu verjamemo, da bomo pridobili številne nove turistične produkte, ki bodo koristili našim članom, ki bodo okrepili čezmejno sodelovanje in medsebojno razumevanje, kar močno podpiramo. Nadalje pa bo pomemben rezultat projekta tudi kompetenten kader, ki bo s svojim delom zagotavljal odlične izkušnje turistov.

 

DELOVNA SKUPINA

 Klavdija Perger_0_0.JPG  Klavdija Perger, Director – Project Expert

 

Katarina Ceglar_0_0_0.jpg Katarina Ceglar, Project Manager

Ajda.jpg Ajda Miklavčič, Junior Assistant / Project Officer

    

Tools