Projektni dogodki – ENERGY CARE – kick off meeting in aktivnosti v prvih mesecih

Novice

Projektni in pridruženi partnerji projekta ENERGY CARE so se 19.12.2017 v Trstu sešli  na uvodnem sestanku, na katerem so se dogovorili o zagonu projekta, izdelali so natančen načrt poteka aktivnosti in določili njihovo prioriteto ter časovnico glavnih dogodkov.

Oglede lokacij predvidenih za rekvalifikacijske posege (kompleks ERP di Borgo San Sergio v Trstu in šola v Semedeli, Koper) in urbano mobilnost (San Donà di Piave) dne 16. in 17. 1. 2018 so izkoristili za srečanje referentov lokalnih organizacij, katerih vloga bo odločilnega pomena za vključevanje javnosti.

Zaradi nadaljevanje zadevnih aktivnosti so se naknadno tako v Italiji kot v Sloveniji sestale posamezne skupine z interno vlogo v partnerstvu.

Na vseh srečanjih je bilo čutiti veliko pripravljenost do sodelovanja in aktivna udeležba vseh partnerjev.

 “Energy Care/ ENERGY efficiency actions and low-CARbon stratEgy for public buildings and sustainable mobility through local community engagement”.

V okviru Programa  Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 so projektu, ki bo trajal 30 mesecev, dodelili finančna sredstva v višini več kot 1.400.00 EUR.

V Partnerstvu sodeluje pet partnerjev: Ater Trst (pobudnik projekta), združenje Kallipolis (Trst), Občina San Donà di Piave (VE), GOLEA - Goriška lokalna energetska agencija Nova Gorica, Mestna občina Koper. Projekt ima štiri pridružene partnerje: Dežela Furlanija-Julijska krajina –Centralna direkcija  za infrastrukturo in prostorsko planiranje,  Občina Trst, ASUI (Trajnostno zdravstveno univerzitetno podjetje) Trst, Kulturno združenje  Vivilabici San Donà di Piave.

Tools