Retracking video: Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov

Novice

Romana Turk z Inšpektorata RS za okolje in prostor je predstavila pravila za pošiljanje odpadkov preko meja.

Tools