RETRACKING VIDEO: Zaključna konferenca projekta RETRACKING: Ustrezno ravnanje z odpadno plastiko terja različne pristope

Novice

Projekt Retracking, ki se zaključuje februarja 2020, se približuje sklepni fazi, zato je 29. novembra 2019 na GZS v Ljubljani potekala zaključna projektna konferenca, kjer so bili predstavljeni glavni dosežki projekta in usmeritve za prihodnje delo na področju ravnanja s kompoziti in drugimi plastičnimi odpadki v luči hierarhije ravnanja z odpadki.

V Evropi se za proizvodnjo plastičnih izdelkov potroši 60 mio ton čistih surovin letno, od katerih se na koncu zbere približno polovica in bodisi predela s snovno predelavo oz. termično izrabo ali pa odloži. Ob tovrstnih količinah plastičnih odpadkov se na globalni ravni soočamo z velikimi izzivi, kako zmanjšati nastajanje odpadkov, kjer hierarhija ravnanja z odpadki veleva podaljševanje življenjske dobe izdelkov, njihovo vzdrževanje in ponovno uporabo. Kjer se nastajanju odpadkov ni možno izogniti, s primerno predelavo oziroma reciklažo odpadne plastike le-to vračamo v snovni tok gospodarstva. Ključnega pomena pri tem je pravilno zbiranje odpadkov. Namen zaključne konference projekta Retracking je bil predstaviti možne rešitve za ustrezno obdelavo plastičnih in kompozitnih odpadkov, zlasti tistih, ki vsebujejo stekloplastiko, za katere se ocenjuje, da v Evropi znašajo 80 ton, količine pa se iz leta v leto povečujejo.

Konference se je udeležilo preko 70 strokovnjakov s področja okolja in ravnanja z odpadki, predstavnikov podjetij, kjer nastajajo odpadki pri proizvodnji izdelkov (kot so plovila, letala, gradbeni proizvodi, športna oprema, sanitarna oprema), uporabnikov tovrstnih izdelkov, zbiralcev in predelovalcev odpadkov ter drugih zainteresiranih javnosti na območju programa Interreg Italija – Slovenija in širše. Udeleženci so si izmenjali izkušnje in se posvetili vprašanju, katere rešitve so najprimernejše za obdelovanje omenjenih odpadkov v njihovih lokalnih okoljih. Konferenca je potekala v slovenskem in italijanskem jeziku.
 

Sporočilo za javnost >>>

Gradiva s konference so dostopna na povezavi: https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/Novice/ArticleId/73658/gradiva-z-zakljucne-konference-projekta-retracking-plastika-in-kompoziti-v-hierarhiji-ravnanja-z-odpadki

Tools