SECAP: Projekt SECAP je bil predstavljen 15. aprila 2021 v okviru spletnega dogodka, ki ga je organiziralo Ministrstvo za ekološko tranzicijo z naslovom "Prilagajanje podnebnim spremembam v načrtih in programih občin in metropolitanskih mest"

Novice

Ministrstvo za ekološko tranzicijo je sprožilo institucionalni postopek, namenjen širjenju kulture prilagajanja podnebnim spremembam na regionalni in lokalni ravni, da bi premagal teritorialne razlike v smislu prilagajanja.
Tak postopek temelji na dejavnostih, ki jih predvideva projekt CReIAMO PA “Kompetence in mreže za okoljsko integracijo in izboljšanje javne uprave“, intervencijska linija št 5 “Krepitev usposobljenosti javnih uprav za prilagajanje podnebnim spremembam“. Cilj projekta je razviti veščine, opredeliti in razširjati metodologije za prilagajanje podnebnim spremembam, tudi s pomočjo podpornih dejavnosti v regionalnih in lokalnih organih.

Usposobljevalni cikel, načrtovan za leto 2021, vključuje razpravo z regiolalnimi ter lokalnimi oblastmi o vsebini metodoloških dokumentov, ki jih je pripravila linija intervencije št. 5, z namenom oblikovanja regionalnih in lokalnih prilagoditvenih strategij in načrtov na podnebne spremembe.

Spletna konferenca se je osredotočila zlasti na vključevanje prilagajanja v oblikovanje urbanih programov za trajnostni razvoj, pa tudi v posebne dokumente, kot so SUMP in SECAP, ter tudi na možnost razvoja sinergij z mrežami mest, ki že delujejo na področju prilagajanja podnebnih sprememb, kot je pobuda Konvencije županov.

Med dogodkom so se strokovnjaki iz Area Science Park-a poglobili v temo prilagajanja v sredstvih integriranega načrtovanja kot sta SUMP in SECAP in ob tem predstavili cilje, pilotne ukrepe in študije primerov ki so nastali v okviru projekta Interreg SECAP.

Dnevni red dogodka.

Več informacij na: https://creiamopa.minambiente.it/index.php/comunicazione/agenda/543-l5-affiancamento-congiunto-cm-1304  
 

 

Tools